ADVANCE E-2H

E-2H

ADVANCE E-2H

Tehničke informacije
Profil usmjerenog bloka Advance E-2H osigurava veću otpornost na vuču i probijanje.
Primjena: Utovarivač
Dimenzije:
16/70 – 20 (405/70 – 20)