Aksijalni kosi kuglični ležajevi

Aksijalni kosi dvostrano nosivi precizni kuglični ležajevi sa suženim tolerancijama te su rastavljivi. Pretežito se ugrađuje u precizna vretena (osovine) alatnih strojeva. Pri tome je je postavljen aksijalni kosi kuglični ležaj pored jednog dvorednog cilindrično valjkastog ležaja sa konusnim provrtom. Dvostrano nosivi aksijalni kosi kuglični ležajevi su rastavljivi, pojedini dijelovi se ne smiju zamijeniti sa dijelovima drugih jednako velikih ležajeva.

Dvostrano nosivi aksijalni kosi kuglični ležajevi imaju kut tlačenja od 60°. Iz toga proizlazi njihova velika aksijalna nosivost i kutnost.

Dvostrano nosivi aksijalni kosi kuglični ležajevi
*grupa 2344.. 2347..