Bačvasto valjkasti ležajevi

Bačvasto valjkasti ležajevi mogu biti jednoredni i dvoredni ležajevi, nisu rastavljivi te se sastoje od čvrstog vanjskog prstena sa konkavni žlijebovima te čvrstog unutarnjeg prstena te bačvastih valjaka s kavezom. Unutrašnji prstenovi su sa valjkastim ili konusnim provrtom. Simetrični bačvasti valjci se slobodno poravnaju sa konkavnim žlijebom vanjskog prstena. Kao rezultat toga, progib osovine i odstupanja ležišta ležajeva su kompenzirani. Naročito su pogodni za velika radijalna opterećenja.

Sličnih su odlika kao i samopodesivi ležajevi, ali mogu prenositi veća složena opterećenja. Upotrebljavaju se kod strojne i teške industrije. Većina ležajeva ima kanal za podmazivanje W33 na vanjskom prstenu.

Jednoredni bačvasto valjkasti ležajevi sa cilindričnim provrtom
*grupa 202.. 203..

Jednoredni bačvasto valjkasti ležajevi sa konusnim provrtom
*grupa 202K.. 203K..

Dvoredni bačvasto valjkasti ležajevi sa cilindričnim provrtom
*grupa 238.. 239.. 230.. 240.. 231.. 241.. 222.. 232.. 223.. 233..

Dvoredni bačvasto valjkasti ležajevi sa konusnim provrtom
*grupa 238..K 239..K 230..K 231.. K 222..K 232..K 223..K 233..K .

Dvoredni bačvasto valjkasti ležajevi sa čahurom za upinjanje i sa cahurom za izvlačenje
*grupa 238..K 239..K 230..K 231.. K 222..K 232..K 223..K 233..K