Hilzne

Hilzne (čahure) se najčešće korise uz kotrljajuće ležajeve. Generalno, svaki ležaj se može montirati na osovinu koristeći hilznu, ali praktično hilzne se upotrebljavaju uglavnom za samoudesive te valjkaste ležajeve, rijeđe za kuglične ležajeve.

Postoje dvije vrste hilzni: hilzna za upinjanje ležajeva te hilzna za skidanje ležajeva. H komplet hilzna sa maticama i dodatnim priborom i sluzi za upinjanje lezaja.. AH – hilzna za skidanje lezaja . Razlika je u tome sto kod AH hilzne imas kontra navoj koji prakticno kad navrces skidas lezaj , dok kod H kad namotavas sama hilzna priteze lezaj. Hilzna za upinjanje ležaja sadrži 3 elementa: samu hilznu, nazubljeni osigurač (za veće hilzne MS tip osugurača) te maticu KM ili HM tipe. Hilzna za skidanje ležajeva ne zahtjeva dodatnu opremu te matice i osigurač se ne dostavlja zajedno sa hilznom, nego putem zasebne narudžbe.

Matice služa za fiksiranje ležaja na osovinu ili na hilznu za upinjanje kao i za montažu ili demontažu ležajeva hilznom za skidanje ležaja.

Osigurači se koriste za fiksiranje matice, te postoje dvije vrste: nazubljeni tip MB i MBL te se koriste za manje matice te MS tip za veće matice.

Hilzne za upinjanje ležaja
*grupa H..

Hilzne za skidanje ležaja
*grupa AH.. AHX..

Matice za hilzne
*grupa KM.. HM.. KMT.. KMTA..

Osigurači za matice
*grupa MB.. MS..