Igličasti i povezani ležajevi

Igličasti ležajevi su jednoredne ili dvoredne jedinice sastavljene od kaveza i igličastih valjaka. Kako njihov radijalni presjek nije veći od promjera valjaka, igličasti ležajevi dopuštaju postizanje rasporeda s vrlo malom radijalnom konstrukcijom . Oni imaju vrlo visoku nosivost, pogodni su za visoke brzine i mogu se lako montirati. Igličasti ležajevi zahtijevaju utvrđene žlijebove na osovini i na kućištu.

Kruti igličasti ležajevi
*grupa NA.. NKI.. NAO..

Igličasti ležajevi s tankom ljuskom
*grupa HK.. BK..

Igličasti ležajevi 
*grupa K.. KK..

Kombinirani igličasti ležajevi 
*grupa NX.. NKIA.. NKIB.. NKX.. NKXR..

Igličasti ležajevi i povezani ležajevi (ležaj kvačila i unutrašnji prsten za igličaste i cilindrične ležajeve)
*grupa HF.. IR..