Konusno valjkasti ležajevi

Konusno valjkasti ležajevi se sastoje od unutarnjih i vanjskih čvrstih prstenova sa konusnim provrtom i konusnim valjacima s vijencem. Rastavljivi su. Kao rezultat toga, unutarnji prsten zajedno s vijencem i valjcima mogu se odvojiti od vanjskog prstena te odvojeno ugrađivati. Konusno valjkasti ležajevi mogu podržati aksijalne sile u jednom smjeru, kao i visoka radijalna opterećenja. Budući da ležajevi nose aksijalne sile samo u jednom smjeru, potrebno je u normalnom slučaju ugraditi drugi, zrcalno simetrično postavljen konusno valjkasti ležaj za protuvođenje.

 

Konusno valjkasti ležajevi u metričkim dimenzijama
*grupa 329.. 320.. 330.. 331.. 302.. 322.. 332.. 303.. 313.. 323..

Konusno valjkasti ležajevi u “colskim” dimenzijama
*grupa KLM.. LM.. M..