Ležajevi

Trenutno u ponudi imamo tri klasifikacije ležajeva : putnički, kamionski i industrijski program, i to od sljedećih dobavljača:

FAG (Njemačka)

CX (Poljska)

TIMKEN (Španjolska)

Kruti kuglični ležajevi

Kosi kuglični ležajevi

Samopodesivi kuglični ležajevi

Konusno valjkasti ležajevi

Cilindrično valjkasti ležajevi

Igličasti i povezani ležajevi

Bačvasto valjkasti
ležajevi

Aksijalni kruti
kuglični 
ležajevi

Aksijalni kosi
kuglični ležajevi

Aksijalni cilindrično
valjkasti ležajevi

Aksijalni igličasti
ležajevi

Aksijalni bačvasto
valjkasti ležajevi

Ležajevi hodnih
valjčića

Upeti ležajevi
(S ležajevi)

Upeti ležajevi
i kućišta ležajeva

Linearni kuglični
ležajevi