LOTOS HEATING OIL G35

 LOTOS HEATING OIL G35

Ulje za grijanje i prijenos topline. Preporuča se za zatvorene sisteme grijanja bez tlaka (pritiska) u kojima cirkulira ulje u tekućem stanju na max. temperaturi do 280°C te na temperaturi strujanja do 340 °C. Preporuča se za sisteme zatvorene dušikom ili drugim plinom u širokom rasponu temperatura. Ulje se ne može koristiti za sobne električne grijače.

Pakiranje: 205L