Samopodesivi kuglični ležajevi

Samopodesivi kugličasti ležajevi su dvoredni, nerastavljivi ležajevi koji se sastoje od čvrstog vanjskog prstena sa konkavnim žlijebom i unutarnjeg prstena sa valjkastim ili konusnim provrtom te kuglicama i kaveznog sklopa. Zbog svog dizajna kutno je podesiv te poništava greške odstupanja osi, progibe osovina i deformacije kućišta. Ležajevi su dostupni u otvorenim i zatvorenim verzijama. Samopodesivi kuglični ležajevi sa provrtnim konusom od 1:12 ( dopunska oznaka K ) pričvršćuje se ili neposredno na konusno sjedište na osovini ili s pomoću hilzne (čahure) za upinjanje na cilindričnu osovinu.

Samopodesivi kuglični ležajevi sa valjkastim provrtom
*grupa 10.. 12.. 13.. 14.. 22.. 23..

Samopodesivi kuglični ležajevi sa konusnim provrtom 1:12
*grupa 12..K 13..K 22..K 23..K

Samopodesivi kuglični ležajevi sa produženim unutrašnjim prstenom
*grupa 112.. 113..

Samopodesivi kuglični ležajevi sa posebnom hilznom, 1:15 konus
*grupa 115..