SHELL SPIRAX S2 ALS 90

Tehničke informacije
API GL-5
Pakiranje:
20L , 209L
Primjena:
Monogradno ulje za primjenu u diferencijalima sa ograničenim proklizavanjem (“Limited-Slip”).