Upeti ležajevi i kućišta ležajeva

Kućište ležajeva zajedno sa propadajućim ležajem tvore ležajne jedinice koje su se dokazale u strojevima, postrojenjima i uređajima. Kućišta ležajeva se proizvode pretežno od sivog lijeva, budući da su ležajevi većinom podmazani s masti i da prvo punjenje izdrži dugo vremena, većina kućišta nema provrte za naknadno podmazivanje. Ipak postoje ojačanja odljevka ili markacije, tako da je u slučaju potrebe moguće načiniti provrte za podmazivanje. Mjesta dosjedanja ležaja u kućištu u pravilu su tako obrađena da se ležajevi mogu pomicati, a kruta uležištenja dobivaju se umetanjem učvrsnih prstena.

Djeljiva kućišta namijenjena su uležištenjima sa samoudesivim kugličnim ležajevima i bačvasto-valjkastim ležajevima. Odvojivi gornji dio kućišta centriran je prema donjem dijelu te olakšava ugradnju i održavanje. Gornje dijelove se ne smije međusobno zamijeniti.

Upeti ležajevi i kućišta ležajeva
*grupa UCP..

Upeti ležajevi i kućišta ležajeva
*grupa UCF.. UCFL.. UCFC..

Upeti ležajevi i kućišta ležajeva
*grupa UCT..

Upeti ležajevi i kućišta ležajeva
*grupa UKP.. UKF.. UKFL.. UKFC.. UKT..

Upeti ležajevi i kućišta ležajeva
*grupa SN.. SNU..